We willen dat banken u als ondernemer en zaakvoerder beter begrijpen.

Wat advies over bedrijfsfinanciering voor u kan betekenen

Uw betrouwbare partner bij bedrijfsfinanciering.

Wat advies over bedrijfsfinanciering voor u kan betekenen

Hoe ver willen leveranciers meegroeien met uw zaak?

Wat advies over bedrijfsfinanciering voor u kan betekenen

Haal 25 jaar financiële vakkennis binnen voor uw zaak

Wat advies over bedrijfsfinanciering voor u kan betekenen

Diensten

Hou controle en gemoedsrust terwijl uw zaak groeit

Liquarto’s adviesverlening focust op bedrijfsfinanciering. We zijn ervan overtuigd dat dit een krachtig middel is om uw zaak uit te breiden. Een doordachte, evenwichtige mix van verschillende financieringsbronnen is belangrijk om uw groeiplannen te realiseren. Ons advies steunt op 2 pijlers: goede financiële begeleiding en slim liquiditeitsbeheer.

Een robuuste financieringsstructuur uitbouwen voor uw zaak
Lees meer

We helpen u met het uitbouwen van een optimale financieringsstructuur. We onderzoeken, verbeteren, presenteren en onderhandelen uw project op basis van uw financieringsnoden. Belangrijk: we zijn geen makelaars en we handelen volledig onafhankelijk (geen verborgen commissies, vergoedingen van banken worden niet aanvaard).

Liquiditeit verzekeren

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw bedrijf op elk moment toegang heeft tot liquide middelen. Als het goed gaat, maar ook in moeilijke momenten: tijdens groeifases en belangrijke gebeurtenissen (projecten, overnames, buy-outs, herstructureringen…)

Aanpak

Onze aanpak is uniek. We zijn onafhankelijk van banken en kunnen beroep doen op een uitgebreid netwerk binnen de financiële wereld. We maken steeds een degelijke analyse van uw financieringsstructuur. Hierbij houden we rekening met alle verwachtingen en doelstellingen van uw bedrijf. Vanuit de inzichten die voortkomen uit onze diagnose, bouwen we een plan voor het optimaal beheer van alle financiële middelen binnen uw onderneming. Ons belangrijkste doel? Uw liquiditeit te verzekeren tegen een aanvaardbare kost. Dit gebeurt in overleg met u en in lijn met uw zakelijke strategie.

Eerst willen we uw zaak of uw project beter leren kennen: wie u bent en wat u doet. Uw voorgeschiedenis. De markten die u bedient. De uitdagingen waar u voor staat, de opportuniteiten die u ziet. Uw projecties, uw toekomstplannen… Deze analyse is cruciaal om u goed van dienst te kunnen zijn.

Onderzoeken

In deze fase stellen we oplossingen voor, geen producten. Afhankelijk van het resultaat van onze analyse, bieden we u een reeks mogelijkheden en scenario’s aan. Voor elke oplossing gaan we na wat de impact zal zijn voor alle aspecten van uw onderneming (d.i. onze variantieanalyse).

Verbeteren

Samen beslissen we op welke financieringsbronnen we onze gaan richten. Indien nodig bereiden we een memorandum voor, een presentatie en elke ander document dat noodzakelijk is. We ondersteunen u tijdens de meetings, helpen vragen beantwoorden en voorzien bijkomende informatie. De bedoeling is om de aandacht te krijgen die uw zaak verdient. Om een aanbod van diverse financieringsbronnen te bekomen, stellen we uw onderneming en financieringsaanvraag professioneel voor. We zorgen ervoor dat alle oplossingen passen binnen uw verwachtingen en zakelijke noden.

Onderhandelen

Liquarto staat u op verschillende manieren bij tijdens de uitvoeringsfase:

  • Communicatie naar belanghebbenden
  • Terugbetaling van bestaande faciliteiten en – indien nodig – het vrijgeven van waarborgen, zekerheden en covenanten
  • Nazicht en controle van de kredietdocumentatie
  • In voege stellen van nieuwe bankfaciliteiten, eerste kredietopnames…

Uitvoeren

Net zoals Liquarto gelooft in langetermijnrelaties tussen ondernemingen en financiële instellingen, willen we ook een duurzame relatie opbouwen met onze klanten.

Bestendigen