approach
Verbeteren

In deze fase stellen we oplossingen voor, geen producten. Afhankelijk van het resultaat van onze analyse, bieden we u een reeks mogelijkheden en scenario’s aan. Voor elke oplossing gaan we na wat de impact zal zijn voor alle aspecten van uw onderneming (d.i. onze variantieanalyse).

Vergis u niet: de financiële cijfers die u publiceert zijn geen weergave van de kredietwaardigheid van uw bedrijf. Ze zijn slechts het resultaat van boekhoudkundige regels. Om er zeker van te zijn dat ze wél uw solvabiliteit correct weerspiegelen, ijken we uw financiën (winstgevendheid, kwaliteit van uw activa…). Mocht u er nog geen hebben, helpen we u ook een budget op te maken. Dit document bevat een variantieanalyse die verschillende scenario’s evalueert. We maken er een erezaak van om steeds op zoek te gaan naar argumenten die cruciaal zijn voor een solide en rendabele onderhandeling met uw bank.

Een greep uit de vragen die we ons stellen:

  • Kunnen we bepaalde activa herfinancieren om voldoende liquiditeit te creëren?
  • Kunnen we de beschikbaarheid van bankfaciliteiten zo herschikken dat ze meegroeien met uw onderneming (omzet, activa, of een combinatie)?
  • Kunnen we activa verkopen die niet tot uw core business behoren? Is het mogelijk om een “sale-and-lease back” structuur op te zetten?
  • Kunnen we er voor zorgen dat de cash die uw bedrijf genereert ingezet kan worden om bepaalde schulden terug te betalen? Hoe kunnen we vermijden dat deze cash moet gebruikt worden om kapitaaluitgaven of bijkomend werkkapitaal te financieren?
  • Kunnen we alternatieve financieringsbronnen inzetten?
  • Kunnen we beroep doen op overheidstoelages?
  • Zijn er andere steunmiddelen, zoals een kredietverzekering, extern zekerhedenbeheer, floor checks,…?

Want to know more about it?

Get in touch with me. I would be pleased to tell you more about our approach.

Contacteer mij