approach
Onderhandelen

Samen beslissen we op welke financieringsbronnen we onze gaan richten. Indien nodig bereiden we een memorandum voor, een presentatie en elke ander document waarop we anticiperen. We ondersteunen u tijdens de meetings, helpen vragen beantwoorden en voorzien bijkomende informatie. De bedoeling is om de aandacht te krijgen die uw zaak verdient. Om een aanbod van diverse financieringsbronnen te bekomen, stellen we uw onderneming en financieringsaanvraag professioneel voor. We zorgen ervoor dat alle financiering past binnen uw verwachtingen en zakelijke noden.

Voorbeelden van informatie die nodig is om uw handelsvorderingen te financieren:

  • Verouderingslijst
  • Percentage dat gedekt wordt door een kredietverzekering
  • Concentratierisico: hoeveel van uw totaal aantal handelsvorderingen vertegenwoordigen uw Top 5 klanten?
  • Verwateringsrisico: hoeveel kredietnota’s worden uitgegeven in vergelijking met uw totale handelsvorderingen?
  • Politiek en economisch risico: in welke landen zijn uw klanten gevestigd?
  • Een overzicht van uw inningsproces.

Want to know more about it?

Get in touch with me. I would be pleased to tell you more about our approach.

Contacteer mij