approach
Uitvoeren

We staan u bij tijdens de uitvoeringsfase. Enkel door 100% onafhankelijk te zijn, kunnen we garant staan voor een goede duurzame langetermijnrelatie met financiële instellingen en onze klanten. In ons doelgericht denkproces streven we altijd naar een win/win-oplossing: dit biedt voldoende veiligheid en beperkte risico’s voor alle belanghebbenden.

Liquarto staat u op verschillende manieren bij tijdens de uitvoeringsfase:

  • Communicatie naar belanghebbenden
  • Terugbetaling van bestaande faciliteiten en – indien nodig – het vrijgeven van waarborgen, zekerheden en covenanten
  • Nazicht en controle van de kredietdocumentatie
  • In voege stellen van nieuwe bankfaciliteiten, eerste kredietopnames…

Want to know more about it?

Get in touch with me. I would be pleased to tell you more about our approach.

Contacteer mij